מאמרים בנושא מחשוב ענן
מאמרים

כמה מחשבות על חוסן ארגוני, בעלי עניין והמשכיות עסקית

כולנו מכירים את "אפקט הדומינו" - כאשר שינוי מסוים, קטן או גדול, משפיע על סביבתו הקרובה ומביא את השינוי גם אליה, ולאחר מכן זו משפיעה על סביבתה שלה וכך הלאה. ובכן, מתוך אפקט דומינו של חברות גדולות אשר קרסו והפילו איתן כלכלות שלמות - נולד המונח "חוסן ארגוני".

המונח "חוסן" התקשר מאז ומעולם עם כוח, יציבות וביטחון - ובהתאמה, חוסן ארגוני נועד להעניק ביטחון לכל בעלי העניין ביכולתו של הארגון לספק מענה מהיר לכל איום וסכנה על מנת לשמר את השרידות העסקית. 
 

על תורת ההמשכיות העסקית

הדרך להשיג שרידות ארגונית גבוהה היא באמצעות תוכנית ההמשכיות העסקית - Business Continuity. תורת ההמשכיות העסקית מכילה בתוכה מגוון כלים להשגת חוסן ארגוני - החל מתהליכי ניתוח איומים והשפעותיהם, ניתוח פעילויות קריטיות, הגדרת זמני השבתה מקסימליים, ניתוח סיכונים, זמני שחזור ושיקול, ניהול משברים, תכניות שיקום נזקים, אבטחת מידע, ביטוח, תקשורת, מודיעין וכן הלאה. ניהול תקין ויעיל של המשכיות עסקית יספק לארגון את הכלים והמיומנות לזהות איומים ולהתמודד עמם, לקבוע אסטרטגיה, להגדיר תפקידים בעת משבר, להכין ולתרגל תוכניות חירום ולהגביר את המודעות בקרב עובדי הארגון לחשיבות השרידות הארגונית. 
 

על חוסן ארגוני

הדגש העיקרי בתורת ההמשכיות העסקית ובחוסן הארגוני נוגע להון האנושי. כאשר ארגון נכנס לתהליך של המשכיות עסקית אבל לא מצליח לפתח מחויבות בכל הדרגים השונים (החל מהדרג הבכיר ועד אחרון העובדים), רוב הסיכויים שלא יהיה ביכולתו לשרוד במקרה של אירוע חריג או פגיעה מרכזית בארגון. מכאן שחוסן ארגוני אמיתי נוצר כתוצאה מהתגובה המיידית שניתנת בפועל, על ידי סך כל הגורמים בתוך הארגון ובראשם מנהיגות יעילה ואחראית. חשוב להבין כי המשכיות עסקית אינה מחייבת תקציב גבוה במיוחד, ובכך אינה נמדדת הצלחתה. המשכיות עסקית מגבירה את החוסן הארגוני, משדרגת את מוניטין העסק, מגבירה את התחרותיות ומעבירה את מסר רציני, אחראי וראוי לכל בעלי העניין.
 

על בעלי העניין ואחריות חברתית

"בעלי עניין" מוגדרים כמי שיכולים להשפיע או להיות מושפעים מהפעולות, המטרות והמדיניות של הארגון. דוגמאות מרכזיות הן המשקיעים, הנושים, הדירקטוריונים, העובדים, הממשלה, בעלי המניות, הספקים, האיגודים והקהילה המספקת משאבים לקיום העסק. חשוב לציין כי לא כל בעלי העניין שווים, כך למשל לקוחות החברה הזכאים למסחר הוגן אינם זוכים למעמד של עובדי החברה. באותו אופן, כאשר ישנה עליית מניות - גם בעלי החברה וגם בעלי המניות ועובדי החברה נהנים ממנה. כאשר ארגון גדול נהנה משגשוג כלכלי נוצר "אפקט דומינו" המשפיע על הסביבה - נוצרים יותר מקומות עבודה, הכנסה נוספת לרשויות המקומיות, עלייה במספר התושבים באזור ובעקבות כך לרוב תתרחש הרחבת מוקדי התרבות והבילוי או הרחבת מערכת החינוך וכדומה. לחילופין, כאשר ארגון גדול צריך לסגור את שעריו מכיוון ולא הצליח להתאושש מאסון, אזי ההשפעה השלילית תקפה על כל בעלי העניין ובנוסף תשפיע באופן ישיר ועקיף גם על חברות נוספות באזור, על הקהילה המקומית ועל הכלכלה.

ניתן לומר כי תחום ההמשכיות העסקית קשור קשר הדוק ליחסי הגומלין שבין הארגון לבעלי העניין בו. לפיכך, ארגון שבונה תוכנית המשכיות עסקית רצינית ואחראית פועל להתאוששות מהירה בעת אסון אשר תשפיע באופן מיידי על התאוששותם של כל בעלי העניין. אין פלא, אם כן, שהתקן להמשכיות עסקית (ISO 22301) נמצא במסגרת התקנים ל"אחריות חברתית".